Trakya Radyo Televizyon Yayıncılık Tic.A.Ş Adına

SAHİBİ:
Mehmet KERMAN

Sorumlu Müdür: 
İsmet KERMAN

Editör:
Şükran KERMAN

Muhabir
Süleyman DİNÇ

Telefon:0 284 616 13 13

e-mail: trakya_gazetesi@hotmail.com

Resmi ilan 1 sütun 10,40 TL.dir. Gazetemizde çıkan imzalı yazıların fikirleri sahibine aittir.

Gazetemiz basın ve ahlak ilkelerine Uymaya söz vermiştir.
 
Yerel süreli yayın. Fiyatı 50 kuruş.

Adres: Saraçilyas Mah.Keşan cad.No.23- İPSALA
 
Dizgi-Baskı :Trakya Gazetesi Tesisleri- İPSALA